PARADISE PARK

NEWS| ตลาดชานกรุง

UPDATED18 MAR 2019

ตลาดชานกรุง

มหกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าดี วิถีชุมชนคนกรุงเทพ

มหกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าดี วิถีชุมชนคนกรุงเทพ พบกับผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ไทยๆ รวมผลิตภัณฑ์จากทั่วพื้นที่เขตกรงุเทพฯ ซึ่งล้วนแล้วแต่เกิดจากภูมิปัญญา วัตถุดินในพื้นที่ และวิธีการที่สืบทอดกันต่อมา นอกจากนี้ยังเป็นการกระจายรายได๎สูํชุมชนโดยตรง และยังเป็นการรวมสินค๎าจากทั่วทุกพื้นที่กรุงเทพมหานคร มาไว้ในงานนี้งานเดียว
พบกันในวันที่ 21 - 25 มี.ค. 62 ณ บริเวณชั้น 2 ฝั่ง Villa ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค 

กำหนดการวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562
11.00 – 11.30 น. ประชาสัมพันธ์งาน
11.00 – 14.00 น. การฝึกอบรมอาชีพ (รอบที่ 1)
-มัดย้อมผ้า
-ตุ๊กตาลูกปัด
-เดคูพาจ (กระถาง)
-เพ้นท์โอกินาวา (ถุงลดโลกร้อน)
11.30 – 11.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 1 ระบำประทีปอยุธยา
12.00 – 12.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 2 ระบำสุโขทัย
13.00 – 13.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 3 ระบำวรเชษฐ์
14.30 – 14.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 4 ระบำกรับ
16.00 – 17.00 น. พบกับมินิคอนเสิร์ต จาก ออม อุ้ม บลูเบอร์รี่
16.00 – 19.00 น. การฝึกอบรมอาชีพ (รอบที่ 2)
-มัดย้อมผ้า
-ตุ๊กตาลูกปัด
-เดคูพาจ (กระถาง)
-เพ้นท์โอกินาวา (ถุงลดโลกร้อน)
17.30 – 17.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 5 หนุมานจับนางสุพรรณมัจฉา
17.35 – 18.00 น. นาทีทอง จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ
18.00 – 19.00 น. พบกับมินิคอนเสิร์ต จาก เชน คเชนทร์ ไมค์ทองคำ
19.00 – 20.00 น. กิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมรับของรางวัล

กำหนดการวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562
11.00 – 11.30 น. ประชาสัมพันธ์งาน
11.00 – 14.00 น. การฝึกอบรมอาชีพ (รอบที่ 1)
-ตกแต่งหมวก
-งานใยบัว (แคทรียา)
-จัดสวนถาด
-เพ้นท์โอกินาวา (ถุงลดโลกร้อน)
11.30 – 11.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 1 ฟ้อนขันดอก
12.00 – 12.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 2 ฟ้อนแพน
13.00 – 13.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 3 รำโทน
13.30 – 13.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 4 ฟ้อนหางนกยูง
14.00 – 15.00 น. พบกับมินิคอนเสิร์ต จาก เตวิชญ์ แกรมมี่โกลด์
16.00 – 19.00 น. การฝึกอบรมอาชีพ (รอบที่ 2)
-ตกแต่งหมวก
-งานใยบัว (แคทรียา)
-จัดสวนถาด
-เพ้นท์โอกินาวา (ถุงลดโลกร้อน)
พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
16.00 – 18.00 น. พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ
18.00 – 18.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 5 พระลอลงสวน
18.05 – 18.30 น. นาทีทอง จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ
18.30 – 19.30 น. พบกับมินิคอนเสิร์ต จาก ปิ่น พรชนก (หน้ากากมโนราห์ The mask singer)
19.30 – 20.00 น. กิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมรับของรางวัล


กำหนดการวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
11.00 – 11.30 น. ประชาสัมพันธ์งาน
11.00 – 14.00 น. การฝึกอบรมอาชีพ (รอบที่ 1)
-เพ้นท์กระเป๋าผ้า
-สานเส้นพลาสติก (พวงกุญแจระฆัง)
-ปั้นดินไทย
-งานผ้า (ตะกร้าหุ้มผ้าวินเทจ)
11.30 – 11.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 1 ระบำวิชนี
12.00 – 12.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 2 เถิดเทิงกลองยาว
13.00 – 13.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 3 รับขวัญข้าว
14.30 – 14.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 4 พลายบัวเกี้ยวนางตานี
15.00 – 16.00 น. พบกับมินิคอนเสิร์ต จาก บีม ศศิธร ไมค์ทองคำ
16.00 – 19.00 น. การฝึกอบรมอาชีพ (รอบที่ 2)
-เพ้นท์กระเป๋าผ้า
-สานเส้นพลาสติก (พวงกุญแจระฆัง)
-ปั้นดินไทย
-งานผ้า (ตะกร้าหุ้มผ้าวินเทจ)
17.30 – 17.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 5 โขน ยกรบ
17.35 – 18.00 น. นาทีทอง จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ
18.00 – 19.00 น. พบกับมินิคอนเสิร์ต จาก ปาร์ค ภัทรพงศ์ มาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด
19.00 – 20.00 น. กิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมรับของรางวัล

กำหนดการวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562
11.00 – 11.30 น. ประชาสัมพันธ์งาน
11.00 – 14.00 น. การฝึกอบรมอาชีพ (รอบที่ 1)
-เพ้นท์หมวกสาน
-เยอบีร่าใยบัว
-ตุ๊กตาผ้า
-พวงกุญแจทิวลิป
11.30 – 11.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 1 เซิ้งนางไหคู่
12.00 – 12.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 2 เซิ้งกะโป๋
13.00 – 13.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 3 ฟ้อนแคน
14.30 – 14.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 4 รำแหย่ไข่มดแดง
15.00 – 16.00 น. พบกับมินิคอนเสิร์ต จาก น้ำ กนกวรรณ ไมค์ทองคำ
16.00 – 19.00 น. การฝึกอบรมอาชีพ (รอบที่ 2)
-เพ้นท์หมวกสาน
-เยอบีร่าใยบัว
-ตุ๊กตาผ้า
-พวงกุญแจทิวลิป
17.30 – 17.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 5 ฟ้อนภูไท
17.35 – 18.00 น. นาทีทอง จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ
18.00 – 19.00 น. พบกับมินิคอนเสิร์ต จาก อาร์ต อัศนัย มาสเตอร์คีย์เวทีแจ้งเกิด
19.00 – 20.00 น. กิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมรับของรางวัล

กำหนดการวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562
11.00 – 11.30 น. ประชาสัมพันธ์งาน
11.00 – 14.00 น. การฝึกอบรมอาชีพ (รอบที่ 1)
-มาบลิง
-สานเส้นพลาสติก (ที่ใส่แก้วน้ำ)
-เดคูพาจ (พัด)
-เพ้นท์โอกินาวา (ถุงลดโลกร้อน)
11.30 – 11.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 1 รำฉุยฉายกิ่งไม้เงินทอง
12.00 – 12.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 2 กินรีร่อน
13.00 – 13.05 น. พบกับการแสดงชุดที่ 3 ซัดชาตรี
14.30 – 14.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 4 ระบำทวารวดี
16.00 – 19.00 น. การฝึกอบรมอาชีพ (รอบที่ 2)
-มาบลิง
-สานเส้นพลาสติก (ที่ใส่แก้วน้ำ)
-เดคูพาจ (พัด)
-เพ้นท์โอกินาวา (ถุงลดโลกร้อน)
16.00 – 17.00 น. พบกับมินิคอนเสิร์ต จาก ออย สุนิดา ไมค์ทองคำ
17.30 – 17.35 น. พบกับการแสดงชุดที่ 5 การแสดงชนไก่
17.35 – 18.00 น. นาทีทอง จำหน่ายสินค้าราคาพิเศษ
18.00 – 19.00 น. พบกับมินิคอนเสิร์ต จาก เต้ย จักริน ไมค์ทองคำ
19.00 – 20.00 น. กิจกรรมร่วมสนุกเล่นเกมรับของรางวัลNEWS & EVENTS

24 AUG
UPDATE NEWS & EVENTS
NOW 2019

8-12 ส.ค. 62 พบกับงาน Have a good tea

พบร้านชาชั้นดี ขนมหวานชั้นเลิศ และศิลปินชั้นนำ ในบรรยากาศสวนสวย ใจกลางศรีนครินทร์

MORE +

สระบุรี แฟร์ ครั้งที่ 1

สระบุรีแฟร์ ครั้งที่ 1

MORE +

Kids Fashion Summer Bag to School

ก่อนเปิดเทอมนี้ พาน้องๆ หนูๆ มาอัพเดทเทรนด์ซัมเมอร์กันที่งาน Kids Fashion Summer Bag to School ณ Beauty & Health Zone ชั้น 3 ฝั่ง Home Pro ในวันที่ 12 พ.ค. 2562

MORE +

Pet Lover

Pet Lover พบกับบรรดาสัตว์เลี้ยงแสนน่ารักและหาชมยากที่ขนขบวนมาสรา้งความตื่นตาตื่นใจได้ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค. 62 - 12 พ.ค. 62

MORE +
 • MBK GROUP MBK GROUP
 • MBK CENTER MBK CENTER
 • The Nine Center The Nine Center

PARADISE PARK PARTNER :

 • HomePro HomePro
 • VILLA MARKET VILLA MARKET
 • เสรีมาร์เก็ต เสรีมาร์เก็ต
 • sportsworld sportsworld
 • paradise cineplex paradise cineplex
 • LOFT LOFT
 • pet pet
 • H&M H&M