PARADISE PARK

NEWS| Happy Chinese New Year 2020

UPDATED8 JAN 2020

Happy Chinese New Year 2020

ช้อปฉลองเทศกาลตรุษจีน ลุ้นทองและของมงคล สุขล้นรับปีหนูทอง
10 ม.ค. 63 - 2 ก.พ. 63

พิเศษ! 18 - 26 ม.ค. 63 ร่วมสักการะองค์ไท้ส่วนเอี๊ย เทพเจ้าคุ้มครองดวงชะตา
พร้อมกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย

เงื่อนไข
ต่อที่ 1
• จำกัดการแลกของสมนาคุณแต่ละประเภท 1 ท่าน/ สิทธิ์/ วัน (สินค้ามีจำนวนจำกัด)
• ลูกค้าสามารถรวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าภายในศูนย์ฯ ได้ไม่เกิน 5 ใบเสร็จ/ ท่าน/ วัน (ภายในวันเดียวกัน) จำกัดไม่เกิน 2 ใบเสร็จ/ ร้าน
• เอกสารที่นำมาแลกบัตรกำนัล คือ ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับภาษีที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัว ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด และใบเสร็จรับเงินสดที่ระบุตราประทับร้านค้าสถานที่ตั้งของศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค + บัตรประชาชน และบัตรเครดิต + เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
• กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น / รายการ แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้
• เจ้าของ/ พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากนำใบเสร็จจากร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อน หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อสินค้าตั้งแต่ 50 ชิ้นขึ้นไปเพื่อการค้า/ ขายส่ง, การชำระค่าสาธารณูปโภค หรือ ซื้อเพื่อการลงทุน เช่น การซื้อหน่วยลงทุน, ค่าประกันชีวิต, ค่าน้ำ, ค่าไฟ, ค่าโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น,การซื้อหรือเติมเงินภายในบัตรแทนเงินสดทุกประเภท, การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ, การแลกเปลี่ยนเงิน (Exchange)
• การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์แลกของสมนาคุณ

ต่อที่ 2
• จำกัดการแลกคูปองชิงโชคสูงสุด 100 ใบ /ท่าน/ วัน, ในกรณีรับสิทธิ์ เพิ่มรับคูปองสูงสุด 200 ใบ/ ท่าน/ วัน ให้ผู้ร่วมรายการเขียน ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจนลงบนคูปองชิงโชคแล้วนำใส่กล่องรับคูปอง
• หมดเขตรับชิ้นส่วนวันที่ 2 ก.พ. 63 เวลา 21.30 น. จับรางวัลวันที่ 5 ก.พ. 63 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ทาง FACEBOOK : Paradise Park ภายในวันที่ 7 ก.พ. 63 หากไม่ติดต่อและรับรางวัลภายใน 30 วันหลังประกาศผลผู้โชคดี (9 มี.ค. 63) บริษัทฯ ขอถือว่าสละสิทธิ์
• ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแลกเป็นเงินสดได้
• สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวต่อท่านตลอดรายการ
• ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และเป็นผู้มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์
• ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% และต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล
• ประกันราคาทอง ณ วันที่ 12 ธ.ค. 62
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล/ สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
• คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
• พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค, พนักงานบริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือ ธนาคาร กำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณชั้น 2 ใกล้ธนาคารไทยเครดิต หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ของแต่ละบริษัทฯ และธนาคาร

 

NEWS & EVENTS

30 MAY
UPDATE NEWS & EVENTS
NOW 2020

ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนเข้าศูนย์การค้า และตลอดเวลาที่ใช้บริการ

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 และดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการภายในศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

MORE +

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงเวลา เปิด - ปิด การให้บริการชั่วคราว ของศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และ พาราไดซ์ เพลส

ตั้งแต่วันที่ 3 - 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

MORE +

ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค และ พาราไดซ์ เพลส ปิดให้บริการชั่วคราว

ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค และ พาราไดซ์ เพลส ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2563 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

MORE +

ปิดเทอมนี้พาน้อง ๆ เรียนอะไรดี

MORE +
 • MBK GROUP MBK GROUP
 • MBK CENTER MBK CENTER
 • The Nine Center The Nine Center

PARADISE PARK PARTNER :

 • HomePro HomePro
 • VILLA MARKET VILLA MARKET
 • เสรีมาร์เก็ต เสรีมาร์เก็ต
 • sportsworld sportsworld
 • paradise cineplex paradise cineplex
 • LOFT LOFT
 • pet pet
 • H&M H&M