PARADISE PARK

PROMOTION| Let's Get Learning 2020

UPDATED14 FEB 2020 - 26 MAR 2020

Let's Get Learning 2020

แต่งเติมจินตนาการ สู่ความสำเร็จ
18 ก.พ. - 26 มี.ค. 63*เงื่อนไขการแลกรับของสมนาคุณ
เพียงรวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าโซนสถาบันภายในศูนย์ฯ
• จำกัดการแลกของสมนาคุณ 1 สิทธิ์ / ท่าน / วัน จำกัด 2 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดรายการ (สินค้ามีจำนวนจำกัด) ลูกค้าสามารถรวมใบเสร็จจากสถาบันการศึกษาภายในศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค และศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส ได้ไม่เกิน 5 ใบเสร็จ / ท่าน / วัน (ภายในวันเดียวกัน) จำกัดไม่เกิน 2 ใบเสร็จ / สถาบัน
• เอกสารที่นำมาแลกรับของรางวัล คือ ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับภาษีที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด และใบเสร็จรับเงินสดที่ประทับตราร้านค้า ระบุสถานที่ตั้งของศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์คหรือศูนย์การค้าพาราไดซ์ เพลส พร้อมแสดงบัตรประชาชน, บัตรเครดิตและเซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)
• กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น / รายการ แล้วแยกใบเสร็จมากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้
• เจ้าของ / พนักงานขายของร้านค้าเช่า ไม่สามารถนำใบเสร็จจากร้านของตนเอง มาร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเอกสารครบตามเงื่อนไขที่กำหนดก่อน หรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
• บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้น การสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้
• การแลกรับของสมนาคุณขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือ กรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์แลกของสมนาคุณ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆ และเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
• บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า
• เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด
• โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณชั้น 4 โซน Edutainment World ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค หรือสื่อประชาสัมพันธ์

PROMOTION

15 AUG
UPDATE PROMOTION
NOW 2020

The Great Golden2018

MORE +

SUMMER RETREAT

MORE +

Paradise Park Mid Year Sale is All Around

MORE +

Paradise Park Beauty & Fashion

MORE +

 • MBK GROUP MBK GROUP
 • MBK CENTER MBK CENTER
 • The Nine Center The Nine Center

PARADISE PARK PARTNER :

 • HomePro HomePro
 • VILLA MARKET VILLA MARKET
 • เสรีมาร์เก็ต เสรีมาร์เก็ต
 • sportsworld sportsworld
 • paradise cineplex paradise cineplex
 • LOFT LOFT
 • pet pet
 • H&M H&M