PARADISE PARK

PROMOTION| Paradise Park : Love Eat 2019

UPDATED9 AUG 2019 - 15 SEP 2019

Paradise Park : Love Eat 2019

ยิ่งกินยิ่งได้ เทศกาลสำหรับคนรักกิน อิ่มแล้วรับของรางวัลและสิทธิพิเศษ รวมมูลค่ากว่า 1,000,000 บาท เพียงรับประทานอาหารกับร้านค้าที่ร่วมรายการ | 9 ส.ค. 62 – 15 ก.ย. 62

ระยะเวลา : วันที่ 9 สิงหาคม 2562 – 15 กันยายน 2562 

จุดแลกรับของสมนาคุณ : ชั้น 6 บริเวณธนาคารไทยเครดิต

 

วิธีการร่วมกิจกรรม :

 1. อิ่มครบทุก 300 บาท* รับคูปองชิงโชค 1 ใบ พิเศษ สมาชิก MBK Application, สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี, สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต รับคูปอง X2* (จำกัดสิทธิ์การแลกรับคูปองชิงโชค 50 ใบ/ ท่าน/ วัน) เพื่อลุ้นทริป อิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง” ไหว้พระเสริมมงคล กินกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง ที่ประเทศพม่า 2 วัน 1 คืน จำนวน 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ที่นั่ง) มูลค่ารางวัลละ 23,540 บาท รวมเป็นมูลค่า 70,620 บาท (เจ็ดหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน)
 2. ลูกค้า AISและ AIS FIBRE รับส่วนลดสูงสุด 15%
  พิเศษ แลกรับตุ๊กตาอุ่นใจ ฟรี! เมื่อทานอาหารตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป  นำใบเสร็จมาแลกรับตุ๊กตาอุ่นใจ ขนาด 5 นิ้ว 1 ตัว (เฉพาะร้านที่ร่วมรายการ, จำกัด 1 หมายเลข / 1 สิทธิ์ / ตลอดโครงการ)
 1. อิ่มทุกวันครบ 1,500 บาทขึ้นไป* รับฟรี LOVE EAT BAG 1 ใบ (มูลค่า 490บาท) พิเศษ สมาชิก MBK Application, สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี, สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต อิ่มเพียง 1,300 บาท (จำนวนจำกัด)
 2. อิ่มทุกวันครบ 3,000 บาทขึ้นไป* รับฟรี LOVE EAT PILLOW 1 ใบ (มูลค่า 690บาท) พิเศษ สมาชิก MBK Application, สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี, สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี และสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต อิ่มเพียง 2,800 บาท (จำนวนจำกัด)
 3. ลูกค้า AIS รับสิทธิพิเศษจากร้านค้าที่ร่วมรายการ
  *จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์/ ท่าน/ ของสมนาคุณ/ วัน, รวมใบเสร็จจากร้านอาหารในศูนย์ฯ ภายในวันเดียวกัน ได้ไม่เกิน 5 ใบเสร็จ/ ท่าน/ วัน, จำกัด 2 ใบเสร็จ/ ร้าน


*เงื่อนไขการแลกรับคูปองชิงโชคและการลุ้นรางวัล

- รับประทานอาหารครบทุก 300 บาท รับคูปองชิงโชค 1 ใบ พิเศษ!  สมาชิก MBK Application, สมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี, สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี  และสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต รับคูปองชิงโชค 2 ใบ (จำกัดสิทธิ์การแลกคูปองชิงโชค 50 ใบ/ ท่าน/ วัน)

- ลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จมาแลกรับคูปองด้วยตนเอง พร้อมหลักฐานยืนยันตัวตน

- เอกสารที่นำมาแลกรับคูปองจะต้องเป็นใบเสร็จจากร้านอาหาร คือ ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกำกับภาษีที่มีที่อยู่ร้านค้า เลขประจำผู้เสียภาษีที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กำหนด และใบเสร็จรับเงินสดที่ระบุตราประทับร้านค้า สถานที่ตั้งของศูนย์การค้า + บัตรประชาชน และบัตรเครดิต + เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชำระเป็นบัตรเครดิต)

- ผู้ร่วมรายการจะต้องเขียน ชื่อ - นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์อย่างชัดเจน ลงบนคูปองชิงโชค มิฉะนั้นถือเป็นโมฆะ

- สิ้นสุดการแลกรับคูปองชิงโชค และส่งคูปองชิงโชค วันที่ 15 ก.ย.62 เวลา 21.30 น.

- หากคูปองชิงโชคชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลง แก้ไข ทำซ้ำ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิรับรางวัล

- สงวนสิทธิ์ในการรับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวต่อท่านตลอดรายการ

- พนักงานร้านค้าในศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค, พนักงานบริษัท พาราไดซ์ พาร์ค จำกัด และบริษัทในเครือทั้งหมดรวมทั้งผู้เกี่ยวข้องไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

- จับรางวัลวันที่ 25 ก.ย.62 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค ประกาศรายชื่อผู้โชคดี วันที่ 26 ก.ย.62 ทางเว็บไซต์ www.paradisepark.co.th และสำนักงาน ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค

- ผู้โชคดีจะต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อ โดยนำหลักฐาน บัตรประชาชน หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทางของผู้ได้รับรางวัล (ตัวจริงพร้อมสำเนา) หากไม่สามารถมารับรางวัลด้วยตนเองได้ ต้องมีการลงชื่อมอบอำนาจในสำเนาบัตรประชาชนให้บุคคลอื่นดำเนินการรับรางวัลแทน พร้อมแนบกับสำเนาบัตรประชาชนของผู้ดำเนินการแทน และหากไม่มารับรางวัลในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทฯ ขอถือว่าสละสิทธิ์และขอมอบของรางวัลดังกล่าวให้กับผู้ได้รับรางวัลสำรองในลำดับ ถัดไปและหากไม่มีผู้มารับในระยะเวลาที่กำหนดจะมอบรางวัลดังกล่าวให้องค์กรการกุศลต่อไป

- ผู้ได้รับรางวัลต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

- ผู้ได้รับรางวัลทั้ง 10 ท่าน ต้องเดินทางไปกลับพร้อมคณะเดินทางตามวันเวลาและโปรแกรม ที่บริษัทกำหนดหรือบริษัททัวร์กำหนดเท่านั้น (เดินทางเดือน พฤศจิกายน 2562)

- ผู้ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% (ของมูลค่าของรางวัล) และต้องนำมูลค่าของรางวัลและค่าหักภาษี ณ ที่จ่าย ไปรวมกับรายได้ เพื่อยื่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต่อกรมสรรพากรในปลายปีที่ได้รับรางวัล

- ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือแลกทอนเป็นเงินสดหรือรางวัลอื่นได้

- ทางบริษัทฯ มีสิทธินำ ชื่อ นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับรางวัลและผู้ร่วมรายการทุกท่าน ทั้งภาพและเสียงออกเผยแพร่เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือ นำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของบริษัทฯ ได้ตามที่เห็นสมควร

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการแลกรับคูปองของใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การซื้อบัตรเติมเงินทุกประเภท, การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ

- เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ ชั้น 2 บริเวณธนาคารไทยเครดิต

 

*เงื่อนไขการแลกรับของสมนาคุณ

- การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทําหนังสือมอบอํานาจพร้อมสําเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอํานาจและบัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับมอบอํานาจมาแสดงเพื่อรับสิทธิ์แลกของสมนาคุณ

- เอกสารที่นำมาแลกรับของสมนาคุณจะต้องเป็นใบเสร็จจากร้านอาหาร คือ ใบเสร็จอย่างย่อ, ใบกํากับภาษีที่มีที่อยู่ร้านค้าเลขประจําตัวผู้เสียภาษี ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากร้านค้าตามที่กําหนด และใบเสร็จรับเงินสดที่ระบุตราประทับร้านค้า สถานที่ตั้งของศูนย์การค้า + บัตรประชาชน และบัตรเครดิต + เซลล์สลิปบัตรเครดิต (กรณีชําระเป็นบัตรเครดิต)

- เจ้าของ / พนักงานขายของร้านค้าเช่า ไม่สามารถหากนำใบเสร็จจากร้านของตนเองมาร่วมรายการส่งเสริมการขายใดๆ ได้

- ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกําหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด

- เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ ชั้น 2 บริเวณธนาคารไทยเครดิต

- บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ยกเว้นการสะสมยอดใบเสร็จจากการใช้จ่ายดังนี้ การจองสินค้าที่ยังไม่มีการจ่ายมัดจำจริง หรือ การจ่ายมัดจำที่สามารถคืนเงินได้, การซื้อเพื่อการค้า / ขายส่ง, การซื้อบัตรเติมเงินทุกประเภท, การชำระสินค้าด้วยบัตรกำนัลเงินสดของร้านค้าหรือบัตรกำนัลใดๆ

- บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้าเช่า

 

**สิทธิพิเศษสําหรับบัตรเครดิตชั้นนําที่ร่วมรายการ

 1. สมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี
  แลกรับทันทีเครดิตเงินคืน 15%
  เมื่อใช้จ่าย ณ ร้านอาหารในศูนย์ฯ ครบ 1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป + แลก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 150 บาท / บัญชีบัตรหลัก / สัปดาห์ หรือสูงสุด 900 บาท / บัญชีบัตรหลัก / ตลอดรายการ
  กดแลกคะแนนผ่านแอป Uchoose พิมพ์ค้นหาหน้าโปรโมชั่น “DIN”

*เงื่อนไขแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืนของสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี

 • สงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี ทุกประเภท บัตรเครดิตเอไอเอ วีซ่า และบัตรเครดิต กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
 • ผู้ถือบัตรสามารถใช้คะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน 15% ผ่านทาง แอปพลิเคชัน UChoose เมื่อใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ตามกำหนดและแลกคะแนนสะสมตามเงื่อนไขเพื่อรับเครดิตเงินคืน ตั้งแต่วันที่ 9 ส.ค. - 15 ก.ย.62 เท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืน หมวดกินโดยใช้ 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืน 150 บาท/บัญชีบัตรหลัก/สัปดาห์ (นับวันจันทร์ – วันอาทิตย์) รับสูงสุด 900 บาท/บัญชีบัตรหลัก/ตลอดรายการ
 • เครดิตเงินคืนจะถูกโอนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 3 วันทำการ หลังจากการแลกคะแนนสะสมตามเงื่อนไข ทั้งนี้ผู้ถือบัตรจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือในบัญชีบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ณ วันที่ทำรายการแลกคะแนนสะสม มากกว่าหรือเท่ากับยอดคะแนนสะสมที่มีในการใช้สิทธิ์แลกรับเครดิตเงินคืน สมาชิกจึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และไม่สามารถขอยกเลิกได้ทุกกรณี การทำรายการเพื่อแลกคะแนนสะสมถือเป็นการยืนยัน และยินยอมให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการหักคะแนนออกจากบัญชีบัตรเครดิต
 • เครดิตเงินคืนจะคำนวณรวมจากหมวดกิน จากยอดใช้จ่ายในสกุลเงินบาทจากร้านอาหารที่ร่วมรายการในประเทศไทยเท่านั้น
 • กรณีบัตรเสริม ยอดใช้จ่ายจะถูกนับรวมกับยอดใช้จ่ายของบัตรหลัก และเครดิตเงินคืนจะโอนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
 • เครดิตเงินคืนไม่สามารถโอน/ เปลี่ยน/ แลก/ ทอน เป็นเงินสดได้
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีกรณีพิพาท คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเครดิตเงินคืนเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงสมาชิกภาพสมาชิกอยู่จนถึงวันที่เครดิตเงินคืนในบัญชีของท่าน และไม่มีการผิดนัดชำระกับทางบริษัทฯ ณ วันที่บริษัทฯ คำนวณยอดใช้จ่าย
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนเครดิตเงินคืนจากสมาชิกบัตรในกรณีที่ตรวจพบภายหลังว่ามีการยกเลิกการทำรายการของรายการส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรฯ ควรเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการ และเซลล์สลิปไว้เพื่อการตรวจสอบกรณีจำเป็น
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด หากมีกรณีพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด

 1. สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี
  เมื่อใช้จ่ายผ่าบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าในหมวด Dining ภายในศูนย์การค้าฯ และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป**
  - แลกรับเครดิตเงินคืน 13% วันจันทร์ – พฤหัสบดี หรือ
  - แลกรับเครดิตเงินคืน 15% วันศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์
  หมายเหตุ : สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC ที่นำเซลล์สลิปจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ มาลงทะเบียนแจ้งความประสงค์การรับสิทธิพิเศษทั้งหมดของรายการที่จุดแลกรับสิทธิพิเศษของงานภายในศูนย์การค้าฯ เท่านั้น

เงื่อนไขการแลกรับเครดิตเงินคืน ของสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนนสะสม”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC (“บัตรฯ”) ณ ร้านค้าเช่าในหมวด Dining ภายในศูนย์การค้า Paradise Park ในช่วงระหว่างวันที่ 9 ส.ค. - 15 ก.ย.62 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, บัตรเครดิต KTC VISA CORPORATE, KTC - SCG VISA PURCHASING และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น โดยคะแนนสะสมจะถูกหักออกจากคะแนนสะสมของบัตรเครดิตฯ ทันทีที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ ใช้แลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 4. ขอสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตฯ ที่เกิดจากการใช้คะแนนสะสมแลกรับภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดรายการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ สมาชิกบัตรเครดิตฯ ผู้ร่วมรายการ ควรเก็บหลักฐานการลงทะเบียนกับเคทีซีรวมทั้งเซลล์สลิปเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 6. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 8. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 9. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ ผู้ขายสินค้า/ ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/ บริการ
 10. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/ บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/ บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 12. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000


  3.สมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/ หรือบัตรเครดิตนครหลวงไทย
      ต่อที่ 1 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบชำระเต็มจำนวนครบ 500 บาท ขึ้นไป/เซลล์สลิป รับฟรี กระเป๋าสุดเก๋ มูลค่า 180 บาท
      ต่อที่ 2  รับฟรี กระเป๋า G2000 มูลค่า 2,790 บาท ยอดใช้จ่ายสะสม 5,000 บาทขึ้นไป รับฟรี กระเป๋าเดินทาง ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 5,150 บาท ยอดใช้จ่ายสะสม 10,000 บาทขึ้นไป
  (จำกัดรับของสมนาคุณแต่ละประเภท 1 สิทธิ์/บัตร/ ตลอดระยะเวลาแคมเปญ)
  ลงทะเบียนร่วมรายการ ณ จุดแลกของสมนาคุณ ภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

เงื่อนไข

- สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรเครดิตธนชาต และ/ หรือ บัตรเครดิตนครหลวงไทยที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เท่านั้น

- บัตรเครดิตสำหรับองค์กร (Corporate Card) ไม่สามารถเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้

- สงวนสิทธิ์การแลกบัตรฯที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ภายในงาน Paradise Park Love Eat 2019 ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป/ วัน

- สามารถสอบถามรายละเอียดร้านค้าที่ร่วมรายการได้ ณ จุดแลกรับของสมนาคุณ

- ทางศูนย์การค้าฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายดังกล่าว โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

- ธนาคารฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีสินค้าและบริการมีปัญหา โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง

- ข้อกำหนด เงื่อนไขและระยะเวลา เป็นไปตามที่ธนาคารฯ กำหนด กรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ ดุลยพินิจและคำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1770 กด 0 กด 2

- คำตัดสินของธนาคารฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.1770 กด 0 กด 2

PROMOTION

15 AUG
UPDATE PROMOTION
NOW 2020

The Great Golden2018

MORE +

SUMMER RETREAT

MORE +

Paradise Park Mid Year Sale is All Around

MORE +

Paradise Park Beauty & Fashion

MORE +

 • MBK GROUP MBK GROUP
 • MBK CENTER MBK CENTER
 • The Nine Center The Nine Center

PARADISE PARK PARTNER :

 • HomePro HomePro
 • VILLA MARKET VILLA MARKET
 • เสรีมาร์เก็ต เสรีมาร์เก็ต
 • sportsworld sportsworld
 • paradise cineplex paradise cineplex
 • LOFT LOFT
 • pet pet
 • H&M H&M