PARADISE PARK

PROMOTION| Paradise Park Hot Promotion Special For Paradise Sidewalk

UPDATED24 SEP 2018 - 15 OCT 2018

Paradise Park Hot Promotion Special For Paradise Sidewalk

มาช้อปกันให้สนุก!! ที่ Paradise SideWalk เมื่อช้อปครบ 500 บาท รับฟรีทันทีกระเป๋าสุดเก๋

มาช้อปกันให้สนุก!! ที่ Paradise SideWalk เมื่อช้อปครบ 500 บาท รับฟรีทันทีกระเป๋าสุดเก๋ กับโปรโมชั่นแรง Paradise Park Hot Promotion Special For Paradise Sidewalk ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1- 15 ตุลาคม 2561 ที่คุณต้องไม่พลาดสินค้ามากมายกับร้านชั้นนำในโซน Sidewalk เช่น อาหารคลีนและอาหารเพื่อสุขภาพแสนอร่อยที่ร้าน Healthful Shop, All for health หรืออุปกรณ์กีฬาจากแบรนด์ชั้นนำที่ Run2Paradise, หรือช้อปสินค้าให้สัตว์เลี้ยงแสนรักที่ มนูญเพ็ทช้อป, Rabbit Instinct และร้านอื่นๆ อีกมากมาย ก็มีสิทธิ์รับทันทีกระเป๋าสุดเก๋ มูลค่า 590 บาท จำนวน 1 ใบ (จำกัดการแลกรับ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน, จำกัด 600 รางวัลตลอดรายการ)

จุดแลกรับของสมนาคุณ : ชั้น G โซน Paradise Service

**เงื่อนไขการแลกรับของสมนาคุณ
• รวบรวมใบเสร็จจากร้านค้าโซน Paradise Sidewalk ภายในวันเดียวกันเท่านั้น
• ช้อปสะสมครบ 500 บาทขึ้นไป/วัน รับทันที กระเป๋าผ้าสุดเก๋ มูลค่า 590 บาท จานวน 1 ใบ
(จากัดการแลกรับ 1 สิทธิ์/ ท่าน/วัน, จากัด 600 รางวัลตลอดรายการ)
• การแลกรับของสมนาคุณต่างๆ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มารับสิทธิ์ด้วยตนเองพร้อมแสดงใบเสร็จพร้อม
หลักฐานบัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น หรือกรณีไม่สามารถมารับสิทธิ์ได้ด้วยตนเอง ต้องทาหนังสือมอบอานาจ
พร้อมสาเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอานาจและบัตรประชาชนตัวจริงผู้รับมอบอานาจ มาแสดงเพื่อรับสิทธิ์
แลกของสมนาคุณ
• กรณีซื้อสินค้า 1 ชิ้น และแยกใบเสร็จมามากกว่า 1 ใบ ไม่สามารถร่วมรายการได้
• เจ้าของ/พนักงานขายของร้านค้าเช่า หากซื้อสินค้าภายในร้านของตนเอง ไม่สามารถร่วมรายการส่งเสริม
การขายใดๆ ได้
• ขอสงวนสิทธิ์ในการแจกของรางวัลให้กับผู้ที่มีเงื่อนไขครบตามกาหนดก่อนหรือจนกว่าของรางวัลจะหมด
•เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่บริษัทฯ กาหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกรับ
ของสมนาคุณ ชั้น G โซน Paradise Service
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัล / สิทธิประโยชน์ต่างๆและเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
•บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการสื่อสารของพนักงานขายร้านค้า

PROMOTION

21 JUN
UPDATE PROMOTION
NOW 2019

The Great Golden2018

MORE +

SUMMER RETREAT

MORE +

Paradise Park Mid Year Sale is All Around

MORE +

Paradise Park Beauty & Fashion

MORE +

 • MBK GROUP MBK GROUP
 • MBK CENTER MBK CENTER
 • The Nine Center The Nine Center

PARADISE PARK PARTNER :

 • HomePro HomePro
 • VILLA MARKET VILLA MARKET
 • เสรีมาร์เก็ต เสรีมาร์เก็ต
 • sportsworld sportsworld
 • paradise cineplex paradise cineplex
 • LOFT LOFT
 • pet pet
 • H&M H&M