ขอความร่วมมือผู้ที่มาใช้บริการทุกท่าน สวมหน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากผ้าทุกครั้ง ก่อนเข้าศูนย์การค้า และตลอดเวลาที่ใช้บริการ

  •  07 เม.ย. 63