ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากแคมเปญ Paradise Park Summer Retreat

  •  01 พ.ค. 61

คุณ ณัฐณิชา รุ่งโรจน์สาคร


คุณ อัญชลี จงจิตเจริญวนิช


คุณ ไอลดา บุตรน้ำเพชร 


คุณ สุรพล กาญจนะพังคะ


คุณ วิโรจน์ แซ่ลิ้ม

 

 

**เงื่อนไขในการรับรางวัล
ผู้โชคดีต้องติดต่อขอรับรางวัลภายใน 30 วันหลังประกาศผลผู้โชคดี (วันที่ 26 พ.ค. 61) มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอถือว่าสละสิทธิ์

 

ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้โชคดีข้างต้นได้ภายในระยะเวลา 30 วัน หลังประกาศผลรางวัล ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการมอบของรางวัลแก่ผู้โชคดีสำรองดังนี้

 

รางวัลสำรองรางวัลที่ 1 ได้แก่

 

คุณ วัชรี บรรจง


คุณ อาจารี กุลชัยพานิช 


คุณ มนต์สิทธิ์ ก้องธานินทร์


คุณ กุลวรางค์ พวงสุบิน


คุณ ชัยชนิตถ์ อรรถเศรษฐี

 

ทางศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค จะมีการโทรแจ้งผลกับทางลูกค้าเพื่อติดต่อรับรางวัล โดยตรงค่ะ หากสงสัยต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ 02-780-1000