สัมผัสประสบการณ์ใหม่ “สติกเกอร์จอดรถแบบดิจิทัล”

  •  18 มิ.ย. 65

สัมผัสประสบการณ์ใหม่ “สติกเกอร์จอดรถแบบดิจิทัล”
สำหรับลูกค้าเอไอเอส เซเรเนด แพลทินัม และ โกลด์

รับสิทธิ์ที่จอดรถสำรองพิเศษ บนแอป myAIS แทนสติกเกอร์หน้ารถ
ตั้งแต่ 1 พ.ค.65 เป็นต้นไป เพิ่มเติม https://bit.ly/AISParking