ข้อควรปฏิบัติในการป้องกันการแพร่เชื้อ ไวรัสโควิด-19

  •  13 มี.ค. 2563ข้อควรปฏิบัติในการ
ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 

  1. งดการเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทาง ไปยังประเทศที่มีรายงานพบการแพร่เชื้อในชุมชนภายในประเทศ และประเทศที่มีรายงานผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
  2. ล้างมือบ่อยๆ กินร้อน ช้อนกลาง ใส่หน้ากากอนามัย และหลีกเลี่ยงสถานที่ที่คนแออัด 
  3. หากมีความจำเป็นต้องเดินทาง ระหว่างเดินทางหากมีไข้ ให้แจ้งแพทย์หรือสถานทูตไทย ณ ประเทศนั้นๆ โดยด่วน 
  4. หลังเดินทางกลับถึงประเทศไทย ควรหยุดงาน หรือหยุดเรียน เพื่อกักบริเวณตนเองที่บ้าน 14 วัน  
  5. ภายใน 14 วัน หากมีอาการไข้ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ  
    ควรรีบไปพบแพทย์หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง 


คำแนะนำสำหรับผู้พบอาการเสี่ยง หลังกลับจากเดินทาง 14 วัน
 

- อยู่แต่ในที่พัก และจำกัดคนเยี่ยม 
- สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา 
แยกห้องนอน / ห้องน้ำ หากไม่สามารถแยกห้องน้ำได้ ควรใช้เป็นคนสุดท้ายและทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้ง 
- ไอ และจามใส่กระดาษทิชชู 
- ล้างมือด้วยน้ำและสบู่ ทิชชูเปียก หรือเจลล้างมือทันที  
- เปิดหน้าต่างเพื่อให้อากาศถ่ายเท 
- งดรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่น และแยกของใช้ส่วนตัว 
- ล้างจานด้วยน้ำยาล้างจานก่อนใช้เสมอ 
- ยืนห่างจากผู้อื่นมากกว่า 4 เมตร 
- หากต้องออกจากบ้าน ไม่ควรใช้รถโดยสารสาธารณะ 

ข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข