แสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2022"

  •  18 พ.ค. 2565 - 22 พ.ค. 2565
  •  10:00 - 20:00
  •  ชั้น 1 ลานรอยัล พาร์ค พลาซ่า

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2022”

ซึ่งการดำเนินการจัดงานในวันนี้ เป็นการดำเนินกิจกรรมภายใต้โครงการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และสินค้าชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของกระทรวงพาณิชย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับผลิตภาพและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศให้แก่ผู้ประกอบการท้องถิ่น ประกอบกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

โดยการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน โดยพื้นฐานภาคเหนือ มีความเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น มีวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม และวัฒนธรรมอันหลากหลาย วิถีชีวิตของคนภาคเหนือมีอิทธิพลและเป็นบ่อเกิดแห่งชิ้นงานศิลปะรูปแบบต่าง ๆ อันรวมไปถึงการสร้างสรรค์ชิ้นงานเครื่องประดับ ด้วยอัญมณีและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นของภาคเหนือ ซึ่งถือเป็นความอุตสาหะของช่างฝีมือในท้องถิ่นในถ่ายทอดภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมและบอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ของท้องถิ่น ลงบนตัวชิ้นงานอันเป็นการสะท้อนถึงตัวตนเอกลักษณ์ของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างชัดเจน

ซึ่งอัญมณีและเครื่องประดับของภาคเหนือนั้น เป็นอัญมณีที่มีสีสันสวยงาม เครื่องประดับทอง เครื่องประดับเงิน ล้วนถูกสร้างสรรค์ขึ้นโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญและสะท้อนอัตลักษณ์ในท้องถิ่นภาคเหนือผ่านลวดลายที่มีความหลากหลาย งดงาม และเป็นเอกลักษณ์เฉพาะพื้นที่ ก่อให้เกิดการจดจำ ทั้งยังบ่งบอกได้ถึงแหล่งที่มาอันเชื่อมโยงความเป็นเอกลักษณ์ของภาคเหนือ อุตสาหกรรมการผลิตสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนเศรษฐกิจทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

ให้สามารถเพิ่มโอกาสทางการค้าและขยายช่องทางการตลาด และช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชน สินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของภาคเหนือ ให้มีศักยภาพในการแข่งขันและสามารถขยายตลาดสู่ระดับสากล อีกทั้งยังเป็นการเน้นย้ำว่าประเทศไทยเป็นแหล่งอัญมณีและเครื่องประดับที่สวยงามและสำคัญแห่งหนึ่งของโลก

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตาก จึงได้ดำเนินการจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2022” ซึ่งพิธีเปิดงาน จัดขึ้นในพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 16.00 น. ณ บริเวณลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค โดยได้รับเกียรติจากผู้บริหารระดับสูง กระทรวงพาณิชย์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด และพาณิชย์จังหวัดตาก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฯ ครั้งนี้


กิจกรรม


  • การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ กว่า 40 คูหา
  • การแสดงเดินแฟชั่นด้วยเครื่องประดับและอัญมณี
  • การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งการแสดงศิลปวัฒนธรรมความบันเทิงตลอดงาน และกิจกรรมเจรจาธุรกิจ (Business Matching) โดยมีผู้ประกอบการธุรกิจ ผู้ส่งออก-นำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

จึงขอเชิญชวน ประชาชนและผู้สนใจทุกท่าน ร่วมงานเข้าชมงานแสดงและจำหน่ายสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับภาคเหนือ “Northern Gems and Jewelry Festival 2022” ในระหว่างวันที่  18-22 พฤษภาคม 2565 ณ บริเวณลาน Royal Park Plaza ชั้น 1 ศูนย์การค้าพาราไดซ์ พาร์ค กรุงเทพมหานคร

Related Promotion & Event