สบายใจ

สบายใจ

  • Floor G
  • Category Cosmetic / Health Care / Health Food
  • Description

    จำหน่ายสินค้าเพื่อสุขภาพแบบครบวงจร ทั้งสินค้าอุปโภคและบริโภคที่มีคุณภาพจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษ สะอาดถูกหลักอนามัย อาทิ ผลิตภัณฑ์จากโครงการหลวง โครงการดอยน้ำซับ โครงการดอยคำ สมุนไพรปัญจะศรี โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และผลิตภัณฑ์จากสวนจิตรลดา เป็นต้น นอกจากนี้ทางร้านยังจำหน่ายสินค้า House-Brand ตรา สบายใจที่ผ่านการผลิตและควบคุมคุณภาพทุกขั้น ตลอดจากทีม Food Science อาทิ น้ำสมุนไพรธรรมชาติบรรจุขวด สมุนไพรอบแห้งปลอดสารพิษ รวมทั้งซุปเพื่อสุขภาพหลากหลายชนิด ได้แก่ ซุปงาดำ ซุปฟักทอง ซุปลูกเดือยผสมสมุนไพรจีน ซุปธัญพืชรวม ซุปข้าวโพด เป็นต้น