BIM Health Center

BIM Health Center

  • Floor G
  • Category Cosmetic / Health Care / Health Food
  • Description

    ศูนย์ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพต่างๆ อาทิ ภูมิแพ้ ผื่นคัน ไมเกรน ข้อ เข่า เบาหวาน ซีสต์ กระเพาะ เกาต์ มะเร็ง พร้อมให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญ